Dobrze naoliwiona produkcja

Jedną z przeszkód w efektywnym zarządzaniu gospodarką olejową w branży produkcyjnej jest nieprzeprowadzanie szkoleń wśród pracowników oraz nieprzestrzeganie wymaganych procedur. Z badania przeprowadzonego na zlecenie Shell Lubricants [1] wynika, że 63% firm nie szkoli zatrudnionych osób w zakresie efektywnego zarządzanie olejami i smarami tak często, jak powinny, a tylko 4 na 10 zakładów stosuje wszystkie właściwe procedury zarządzania gospodarką smarowniczą [2].

A to właśnie efektywne zarządzanie gospodarką smarowniczą w przedsiębiorstwie produkcyjnym ma wpływ na obniżenie kosztów utrzymania ruchu, w tym m.in. na poprawę produktywności maszyn, zredukowanie ryzyka nieplanowanych przestojów oraz zmniejszenie zużycia środków smarnych. Podstawą dobrych praktyk w tym zakresie jest doświadczenie oraz wiedza z zakresu olejów i smarów, urządzeń i systemów smarowania, a także metod monitorowania oraz diagnozowania stanu urządzeń oraz środków smarnych.

„Problemy z prowadzeniem efektywnej gospodarki smarowniczej mogą wynikać m.in. z użytkowania nieodpowiednich środków smarnych, niewłaściwej diagnozy usterek, braku monitorowania stanu środków smarnych i urządzeń, niedostatecznej wiedzy pracowników z zakresu stosowania olejów i smarów czy nieprawidłowego eksploatowania maszyn. Dlatego jedną z podstawowych usług w zakresie zarządzania smarowaniem oferowanych przez dział olejowy Shell jest budowanie kompetencji technicznych w całym przedsiębiorstwie klienta. Jest ona realizowana przez doradców technicznych ds. środków smarnych, przy wsparciu zespołu specjalistów ds. zastosowań produktów oraz ekspertów ds. usług w zakresie środków smarnych. Osoby te regularnie odwiedzają zakłady produkcyjne klientów, aby dzielić się z nimi fachową wiedzą na temat zarządzania gospodarką olejową” – powiedział Robert Gałkowski, ekspert techniczny Shell Polska.

Wiedza o oszczędzaniu

W komentarzu do badania Shell czytamy, że aż 6 na 10 przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych nie wie dokładnie, jaki wpływ może mieć smarowanie na ryzyko wystąpienia nieplanowanych przestojów lub obniżenie dyspozycyjności sprzętu. Około 59% badanych uważa, że wybór odpowiednich środków smarnych lub efektywne zarządzanie nimi może pomóc w ograniczeniu kosztów jedynie o 5%. To oznacza, że nie doceniają oni w pełni możliwych do osiągnięcia korzyści wynikających z wdrożenia skutecznego podejścia do kwestii gospodarki olejowej, mającego na celu realizację projektów poprawy procesów smarowania oraz obniżenie całkowitego kosztu utrzymania ruchu. Tylko niecałe 10% respondentów jest świadomych tego, że oszczędności finansowe będące efektem prowadzenia przemyślanej gospodarki smarowniczej mogą być nawet sześć razy większe!

Z szacunków ekspertów Shell wynika, że w ciągu pięciu lat firma zapewniła swoim klientom 139 milionów dolarów udokumentowanych oszczędności, z czego 72 milionów dolarów osiągnięto dzięki skorzystaniu z usług Shell Lubricants [3]. Jak podkreślają, kwota ta stanowi tylko część rzeczywistej sumy i wskazuje na duże możliwości obniżenia całkowitego kosztu produkcji oraz podniesienia produktywności w całej branży dzięki doskonaleniu działań związanych z gospodarką smarowniczą.


[1] Badanie zostało zlecone przez Shell Lubricants i przeprowadzone przez firmę badawczą Edelman Intelligence w okresie od listopada do grudnia 2015 r., objęło 493 decydentów z przemysłu wytwórczego z 8 krajów (Brazylii, Kanady, Chin, Niemiec, Indii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych).

[2] Procedury obejmują: dostarczanie i przechowywanie środków smarnych i/lub smarów, wymiany oleju, systemy dozowania oleju, systemy zapewniające skuteczność używania smarów, analizę oleju oraz szkolenie pracowników w zakresie wyboru środków smarnych i/lub zarządzania nimi.

[3] Udokumentowane oszczędności klientów od 2011 r. do 2015 r.

Author: redakcja

Dodaj komentarz