Gospodarka odpadami przemysłowymi – o czym mowa w praktyce?

odpady przemyslowe

Odpady przemysłowe powstają w wielu różnych miejscach, nie tylko w fabrykach, ale także warsztatach samochodowych, szpitalach, a także magazynach. Ich prawidłowa gospodarka jest kwestią istotną nie tylko ze względu na troskę o środowisko ale również obowiązujące przepisy. Z tego powodu każdy właściciel przedsiębiorstwa, w którym wytwarzane są tego typu odpady zobligowany jest do ich właściwego magazynowania i przetwarzania lub przekazania zewnętrznej firmie. O czym mogła w praktyce? Podpowiadamy.

Podział odpadów przemysłowych

Gospodarka odpadami przemysłowymi w Śremiu i każdym innym mieście powinna wyglądać podobnie, ponieważ jest ściśle regulowana przez unijne i krajowe przepisy prawa. Odpady dzielimy na płynne i stałe. Te pierwsze obejmują zazwyczaj różnego rodzaju ciecze chemiczne, oleje, rozpuszczalniki, a także zanieczyszczoną wodę. Drugie zaś to drewno, złom, tworzywa sztuczne ale i dokumenty itp.

Obecnie obowiązujące przepisy nakazują klasyfikację odpadów. Z tego powodu nadawany jest im sześciocyfrowych kod, dzięki któremu możliwa jest identyfikacja do jakiej grupy, podgrupy i rodzaju zaliczany jest dany odpad. Wówczas uwzględnia się między innymi źródło jego powstania, ale także składniki których przekroczenie dopuszczalnych stężeń może spowodować, że odpad zostanie uznany za niebezpieczny.

Jak postępować z odpadami przemysłowymi?

Usługi z zakresu odbioru i utylizacji odpadów oferuje firma Argenton. Gospodarka odpadami przemysłowymi i postępowanie z nimi w sposób właściwy jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Dlatego musimy magazynować je w wyznaczonym do tego miejscu, w odpowiednich pojemnikach. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku substancji niebezpiecznych – stanowią one duże zagrożenie dla środowiska – hydrosfery, biosfery jak i atmosfery. Odpady trzeba segregować i ewidencjonować korzystając z kart przekazania i przechowywać je do czasu, gdy osiągną wagę transportową, a następnie umówić ich odbiór z przewoźnikiem.

Author: redakcja serwisu

Dodaj komentarz