Jak odzyskać prawo jazdy po utracie za alkohol?

O przestępstwie polegającym na prowadzeniu pojazdu mechanicznego (chodzi tutaj o pojazd poruszany za pomocą silnika, np. samochód) w stanie nietrzeźwości mowa jest w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. O stanie nietrzeźwości u kierowcy mówimy wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierującego pojazdem przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

art. 178a § 1 kk – jazda pod wpływem alkoholu

Zgodnie z art. 178a § 1 kk, za jazdę po alkoholu grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do 2 lat (zobacz: https://autoadwokat.pl/jazda-po-alkoholu-co-grozi/). Sąd, wydając wyrok skazujący za jazdę w stanie nietrzeźwości, orzeka również wobec skazanego środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Pijany kierowca, skazany wyrokiem sądu, obowiązany jest również do uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia wynosi od 5 tys. do nawet 60 tys. złotych.

Za ponowną jazdę po alkoholu grożą znacznie poważniejsze konsekwencje. Art. 178a § 4 kk przewiduje dla recydywistów karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

Przeczytaj również: http://iksmag.pl/jazda-po-alkoholu-jak-sie-bronic/

Polskie prawo przewiduje pewną możliwość wcześniejszego odzyskania prawa jazdy, utraconego za jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 182a kkw, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru.

Aby móc skorzystać z dobrodziejstwa określonego w art. 182a Kodeksu karnego wykonawczego, należy złożyć wniosek w formie pisemnej, do sądu, który wydał wniosek w pierwszej instancji. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli uzna, że postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Bardzo ważne jest odpowiednie uzasadnienie wniosku, więc przy sporządzaniu wniosku o blokadę alkoholową najlepiej skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego.

Blokada alkoholowa – jazda po alkoholu

W razie nieuwzględnienia wniosku o blokadę alkoholową możesz złożyć zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia lub ogłoszenia postanowienia w tej sprawie. Jeżeli wniosek zostanie uwzględniony, po krótkim czasie należy udać się do wydziału komunikacji po odbiór dokumentu z kodem 69. Skazany musi bowiem zdać ponownie egzamin państwowy, jeżeli utracił prawo jazdy na okres dłuższy niż rok.

Artykuł powstał we współpracy z autoadwokat.pl

Author: redakcja

Dodaj komentarz