Świadectwa energetyczne – kto może je wystawiać?

swiadectwo energetyczne

Świadectwa energetyczne to dokumenty, które potwierdzają efektywność energetyczną budynków. Ich celem jest informowanie o zużyciu energii w danym obiekcie oraz wskazywanie sposobów na poprawę efektywności energetycznej. W Polsce obowiązek posiadania świadectwa energetycznego dotyczy niemalże każdego budynku, zarówno mieszkalnego, jak i użytkowego.

Kto może wystawić świadectwo energetyczne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadectwa energetyczne mogą wystawiać tylko uprawnione osoby. Są to przede wszystkim certyfikowani audytorzy energetyczni, posiadający odpowiednie uprawnienia. Mogą to być inżynierowie, architekci czy też specjaliści w dziedzinie budownictwa. Warunkiem uzyskania uprawnień jest ukończenie specjalistycznych szkoleń oraz zdanie egzaminu państwowego.

Istnieją jednak pewne wyjątki od powyższego wymogu. W przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 50 m2, świadectwo energetyczne może zostać wystawione przez inwestora zastępczego. Inwestor zastępczy w Małopolskim może być to na przykład wykonawca budowlany, który ma odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w branży budowlanej.

Niezbędne dokumenty i dane potrzebne do wystawienia świadectwa energetycznego to m.in. projekt budowlany, dane dotyczące materiałów wykorzystanych do budowy, informacje o instalacjach oraz o sposobie ich użytkowania.

Na co warto zwrócić uwagę?

Warto zwrócić uwagę na to, że świadectwo energetyczne jest ważne tylko przez określony czas. Jego ważność wynosi 10 lat, po czym należy dokonać ponownej jego weryfikacji. W przypadku sprzedaży lub wynajmu nieruchomości konieczne jest posiadanie aktualnego świadectwa energetycznego.

Oprócz wymogów wynikających z przepisów warto zdawać sobie sprawę z korzyści, jakie wynikają z posiadania świadectwa energetycznego. Przede wszystkim, pozwala ono na oszacowanie kosztów eksploatacji budynku oraz na określenie sposobów na zmniejszenie kosztów związanych z zużyciem energii.

Author: redakcja serwisu

Dodaj komentarz