Pomiary emisji spalin – gdzie zlecić wykonanie badania?

Przedsiębiorstwa, które będą wytwarzały jakieś produkty, bazują z pewnością na różnych procesach technologicznych, z których duża część będzie skutkować niejednokrotnie emisjami spalin do środowiska naturalnego. Z uwagi na różne regulacje prawne, obecnie w Polsce i na terenie Unii Europejskiej są pewne konkretne obwarowania i regulacje, które wyraźnie informują, na jakim poziomie może być taka emisja. Warto też zauważyć, że jeżeli jakaś firma stara się o pozwolenie emisyjne, to właśnie pomiary emisji spalin są niezbędne. Musimy wtedy wiedzieć, komu zlecić takie badania.

Nie każdy może wykonywać pomiary emisji spalin

Jak łatwo się domyślić, nie każdy będzie mógł wykonywać tego rodzaju pomiary, ponieważ niezbędne tu będą uprawnienia, a także profesjonalny sprzęt. Można się wyposażyć w innowacyjne technologicznie urządzenia, ale to nie wszystko, ponieważ samodzielny pomiar nie będzie potwierdzony przez żaden urząd za to odpowiedzialny. Trzeba więc skontaktować się z takimi specjalistami jak Attma Przedsiębiorstwo Usług Ochrony Środowiska Sp. z o.o. Tego rodzaju firmy będą wykonywać odpowiednie pomiary emisji spalin, gdy jakiś podmiot gospodarczy wskutek swojej działalności będzie wprowadzać do środowiska naturalnego większe ilości energii i substancji. Wykonywane wówczas będą badania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z procesów energetycznych. Najpierw też trzeba określić cel badań i definiuje się również rodzaj emitowanych substancji.

Pomiary spalin realizowane okresowo

Każdy inwestor, który będzie wymagać takich działań, powinien też pamiętać o tym, że nie będą one jednorazowe. W zależności od prowadzonej działalności oraz od rodzaju substancji, pomiary emisji spalin mogą być realizowane okresowo albo ciągle. Takie wymagania są w stosunku do urządzeń, które będą wymagać pozwoleń na emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Poza tym, gdyby dopuszczalny poziom emisji został przekroczony, to wówczas nałożony może być obowiązek wykonania dodatkowych pomiarów.

Author: redakcja serwisu

Dodaj komentarz