Szkolenia w wirtualnej rzeczywistości

Zachowanie zasad bezpieczeństwa jest szczególnie ważne dla osób pracujących przy urządzeniach elektromagnetycznych. Niestety w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia – aż 54 proc. pracowników za najważniejsze źródło wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pracy uznaje swoich kolegów z firmy, a nie wykwalifikowanych specjalistów [1]. Schneider Electric organizuje szkolenia z bezpieczeństwa w wirtualnej rzeczywistości.

Podstawowym celem szkoleń w zakresie pracy z urządzeniami elektromagnetycznymi jest uświadomienie pracownikom typowych zagrożeń elektrycznych, z którymi mogą się spotkać na co dzień, oraz umożliwienie im podejmowania odpowiednich środków ostrożności i właściwego zachowania się w razie wypadku.

Program e-szkoleń składa się z dwóch kursów: pierwszy dotyczy zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, drugi odnosi się do bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach elektrycznych.

Takie kursy coraz częściej dostępne są w formie online, co pozwala na personalizowanie, w rezultacie znacznie poprawiające efektywność nauki. Warto zauważyć, że szkolenia w zakresie bezpieczeństwa powinny w szczególności charakteryzować się najwyższą skutecznością – chodzi przecież o życie i zdrowie pracowników – mówi Andrzej Pokorski, Manager Instytutu Szkoleniowego w Schneider Electric.  

Mając lepszą znajomość obsługi urządzeń, personel pracuje w zdecydowanie bardziej bezpiecznych warunkach. Dodatkowym atutem w tym przypadku jest także zwiększenie wydajności zakładu i związana z tym poprawa wyników finansowych – m.in. ograniczona zostaje liczba przestojów spowodowanych właśnie nieznajomością zasad użytkowania sprzętu.

Technologia VR w służbie bezpieczeństwu

Prawdziwe szkolenie XXI wieku to już nie tylko forma online, ale wirtualna rzeczywistość. Okazuje się bowiem, że technologia 3D umożliwia szybszą i skuteczniejszą naukę dzięki bezpośredniemu doświadczeniu prezentowanych materiałów.

W odpowiedzi na potrzeby pracowników stworzyliśmy szkolenia mające poprawić bezpieczeństwo w pracy dla przemysłowych odbiorców energii. Kursy prowadzane są w wirtualnej rzeczywistości, dzięki czemu ćwiczenia praktyczne można przeprowadzić w atrakcyjny i nowoczesny sposób – mówi Andrzej Pokorski.

Dzięki tej innowacji technologicznej w bezpieczny i dokładny sposób można przeprowadzić przegląd rozdzielnicy, symulację manewrowania oraz przygotować zespół do wykonywania czynności w różnych, często nieoczekiwanych warunkach. Technologia 3D zapewnia nową jakość szkolenia i wysoką efektywność treningu.


[1] CIOP – PIB, Wyniki badania poziomu świadomości i wiedzy na temat behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy w małych, średnik i dużych przedsiębiorstwach

Author: redakcja

Dodaj komentarz